Thuiswerk is toegestaan of vergund of erkend in:

 

 • Tilburg – toegestaan, geen vergunning of erkenning nodig. Het moet de eigen woning zijn, klanten werven via informele weg en online adverteren. Geen aantasting leefklimaat.
 • Rotterdam  – zonder vergunning en op beperkte schaal, in de eigen (huur) woning, slechts 1 persoon en max 1 advertentie per jaar (1 advertentie per jaar is een rare eis, je zou daarom net zo goed kunnen zeggen dat het in Rotterdam je bijna onmogelijk wordt gemaakt).
 • Lelystad – erkenningssysteem – vrijwilligheid, je kunt jezelf melden via folder. “Erkenning is niet verplicht maar versterkt wel jouw positie als sekswerker” volgens de folder. Omdat het een vrijwillige registratie is en de sekswerkers zelf het initiatief nemen om hun gegevens te verstrekken zou de AP akkoord zijn.
 • Assen – erkenningsplicht – al noemen ze het erkenningsplicht, het gaat om een vrijwillig contact. Sekswerkers worden actief benaderd voor een gesprek, handhavers gaan langs de deur. De persoonsgegevens van de sekswerker worden bij erkenning gekoppeld aan een nummer, dat alleen voor de handhavers en sekswerker zelf te herleiden is.
 • Nieuwegein – In de beleidsregel Thuiswerkers Seksbranche Lekstroom 2022 ( gemeenten) staan de voorwaarden beschreven.
 • Naar verluid wordt thuis werken ook toegestaan of gedoogd (gedoogd dat wil zeggen niet officieel toegestaan maar er wordt niet gehandhaafd):
  • Hilversum
  • Zeist
  • Amersfoort 
  • Breda
  • Deventer

 

Vaak zit bij gemeenten de verwarring vooral in het begrip ‘bedrijfsmatig’. Je zou kunnen zeggen dat prostitutie per definitie bedrijfsmatig is, anders zou het een date of een huwelijk heten. Anderzijds kun je bedrijfsmatig ook reserveren voor een bedrijf (een exploitant) dat voor een ánder het sekswerk faciliteert.

Zo stelt de gemeente Amsterdam: “Prostitutie in woningen zonder vergunning is alleen toegestaan wanneer er geen sprake is van bedrijfsmatige prostitutie. Of sprake is van bedrijfsmatige prostitutie moet worden vastgesteld aan de hand van de feitelijke situatie. Daarbij kunnen  omstandigheden een rol spelen zoals inschrijving KvK en adverteren.”

Kortom, het hele woord bedrijfsmatig kun je beter vermijden, want je wil toch júist dat sekswerkers ingeschreven staan bij de KvK en derhalve belasting afdragen? Benoem slechts prostitutiebedrijven en zelfstandig werkende sekswerkers.

Gebruik vergunningen waar ze voor bedoeld zijn: voor bedrijven, niet voor zzp’ers.

 

Hoe is het zo gekomen?

In de aanloop van de opheffing van het bordeelverbod (2000) werkten sekswerkers via een exploitant en bestond het internet niet of nauwelijks. Zelfstandig werken was daarom geen punt van aandacht in de wet.

Sinds 2000 zijn er vele verschuivingen. Er zijn veel vergunde bedrijven verdwenen en daarmee samenhangend nog méér werkplekken (naar schatting is er driekwart (75%) van de werkplekken verdwenen). Er is weinig innovatie in de branche, zo vinden mannen en transgenders er bijna geen plek. Ondertussen kwamen de advertentieplatforms in opkomst en simpelweg ís het mogelijk geworden om zelfstandig te werken.

Oplossing:

Een zelfstandig werkende sekswerker zou niet vergunningplichtig moeten zijn.

Voor thuiswerkers:

Voeg prostitutie toe aan de APV-regels voor Aan huis gebonden beroepen. Basis is dat het een dienstverlening in de eigen woning is dat op kleine schaal wordt uitgeoefend waarbij de woning overwegend haar woonfunctie behoudt. De zelfstandig werkende sekswerker kan genoemd worden in het rijtje zoals kappers, schoonheidssalons en pedicure/manicure, met de opmerking dat de activiteit alleen door één bewoner mag worden uitgeoefend. Door het aan de APV toe te voegen zit je ook niet met vergunningen en bestemmingsplannen (Bijv gemeente Lelystad heeft dat op deze wijze erg goed opgelost).

 • Er werkt één sekswerker in een woning;
 • Er zijn geen derden (zoals een partner) betrokken bij de activiteiten;
 • De prostituee is huurder of eigenaar van de woning;
 • De prostituee staat ingeschreven op het adres waar ze werkt;
 • Aan de buitenkant van de woning zijn geen uitingen van prostitutie, zoals een rode lamp aan de gevel;
 • Er is geen overlast voor de buurt/omwonenden;
 • Er wordt geadverteerd door de sekswerker;
 • De sekswerker is ingeschreven in het Handelsregister;
 • De sekswerker draagt belastingen af;
 • De sekswerker zorgt voor een hygiënisch verantwoord werken en laat GGD controleren.

Voor escort:

Het hele punt van zelfstandig werken in combinatie met het verwarrende begrip  ‘bedrijfsmatig’ moet net zo worden bekeken voor de zelfstandige escort (die afspraken heeft met klanten die in een huis of hotel verblijven). Uiteraard wordt er geadverteerd en is een KvK inschrijving / belastingafdracht een must, maar laat vergunningen over aan de escortbedrijven, niet aan de zzp’er. Dit is nadrukkelijk niet het illegale circuit maar het onvergunde circuit.

Jouw gemeente

Vindt jouw gemeente dat jij als zelfstandige een vergunning nodig hebt? Probeer ze er dan van te overtuigen dat dit nooit zo bedoeld was, men wist niet beter dat sekswerkers via een bedrijf zou werken, internet stond nog in de kinderschoenen. Haal het begrijp ‘bedrijfsmatig’ uit de discussie en behandel een zelfstandige zoals elke andere zelfstandige in de gemeente. Zoek uit je lijst van gemeenteraadsleden iemand van D’66 of VVD of Bij1, daar maak je de meeste kans, en stuur ze een email. Of stuur een email naar SW Links (zie About pagina) of er via een politicus in de ene gemeente contact kan worden gelegd met een politicus in de andere gemeente van dezelfde politieke partij. Want vaak zijn er wel onderlinge netwerken.

Gebruik vergunningen waar ze voor bedoeld zijn: voor bedrijven, niet voor zzp’ers.

 

lees ook:

Hoe zit het met jouw gemeente? SoaAids zocht het uit op Prostitutiegoedgeregeld.

Thuiswerkende prostituees de illegaliteit in gedrukt (binnenlandsbestuur.nl)

Commissie adviseert gemeente Utrecht: sta sekswerk vanuit huis toe (parool.nl)

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/310019/jesslin-doet-haar-sekswerk-vanuit-huis-maar-de-buurman-vindt-dat-niks-ik-steek-je-in-de-fik (inhoud: Hilversum wil aansluiten bij de bestaande praktijk en daarom mag Jesslin thuis werken)