Thuiswerk is toegestaan of vergund of erkend in:

 

Tilburg – toegestaan, geen vergunning of erkenning nodig. Het moet de eigen woning zijn, klanten werven via informele weg en online adverteren. Geen aantasting leefklimaat.

Rotterdam  – zonder vergunning en op beperkte schaal, in de eigen (huur) woning, slechts 1 persoon en max 1 advertentie per jaar

Lelystad – erkenningssysteem – vrijwilligheid, je kunt jezelf melden via folder. “Erkenning is niet verplicht maar versterkt wel jouw positie als sekswerker” volgens de folder. Omdat het een vrijwillige registratie is en de sekswerkers zelf het initiatief nemen om hun gegevens te verstrekken zou de AP akkoord zijn.

Assen – erkenningsplicht – al noemen ze het erkenningsplicht, het gaat om een vrijwillig contact. Sekswerkers worden actief benaderd voor een gesprek, handhavers gaan langs de deur. De persoonsgegevens van de sekswerker worden bij erkenning gekoppeld aan een nummer, dat alleen voor de handhavers en sekswerker zelf te herleiden is.

Gemeente Amsterdam stelt:

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen:

 1. de legale vergunde branche
 2. de legale onvergunde branche, en
 3. illegale prostitutie.

Prostitutie in woningen zonder vergunning is alleen toegestaan wanneer er geen sprake is van bedrijfsmatige prostitutie. Of sprake is van bedrijfsmatige prostitutie moet worden vastgesteld aan de hand van de feitelijke situatie. Daarbij kunnen (volgens gemeente Amsterdam) de volgende omstandigheden een rol spelen:

 • Er wonen en werken meerdere prostituees in een woning;
 • Er zijn derden (zoals een partner) betrokken bij de activiteiten;
 • De prostituee is geen huurder of eigenaar van de woning;
 • De prostituee staat niet ingeschreven op het adres waar ze werkt;
 • Aan de buitenkant van de woning zijn uitingen van prostitutie, zoals een rode lamp aan de gevel;
 • Er is een merkbare aanloop van klanten;
 • De activiteiten geven overlast voor omwonenden;
 • Er wordt geadverteerd door de prostituee;
 • De prostituee is ingeschreven in het Handelsregister.

 

Een broddelwerkje van een tekst, wat is er dan nog legale onvergunde branche? Het adverteren en KvK hebben zou juist precies omgekeerd moeten meewegen in de feitelijke situatie!

De verwarring zit vooral in het begrip ‘bedrijfsmatig’. Je zou kunnen zeggen dat prostitutie per definitie bedrijfsmatig is, anders zou het een date of een huwelijk heten. Anderzijds kun je bedrijfsmatig ook reserveren voor een bedrijf (een exploitant) dat voor een ánder het sekswerk faciliteert. Kortom, het hele woord bedrijfsmatig kun je beter vermijden. Benoem slechts prostitutiebedrijven en zelfstandig werkende sekswerkers.

Gebruik vergunningen waar ze voor bedoeld zijn: voor bedrijven, niet voor zzp’ers.

 

Hoe is het zo gekomen?

In de aanloop van de opheffing van het bordeelverbod (2000) werkten sekswerkers via een exploitant en bestond het internet niet of nauwelijks. Zelfstandig werken was daarom geen punt van aandacht in de wet.

Sinds 2000 zijn er vele verschuivingen. Er zijn veel vergunde bedrijven verdwenen en daarmee samenhangend nog méér werkplekken (naar schatting zijn er tussen de tweederde en driekwart van de werkplekken verdwenen). Er is weinig innovatie in de branche, zo vinden mannen en transgenders er bijna geen plek. Ondertussen kwamen de advertentieplatforms in opkomst en simpelweg ís het mogelijk geworden om zelfstandig te werken.

Oplossing:

Een zelfstandig werkende sekswerkers zou niet vergunningplichtig moeten zijn.

Voor thuiswerkers:

Voeg prostitutie toe aan de APV-regels voor Aan huis gebonden beroepen. Basis is dat het een dienstverlening in de eigen woning is dat op kleine schaal wordt uitgeoefend waarbij de woning overwegend haar woonfunctie behoudt. De zelfstandig werkende sekswerker kan genoemd worden in het rijtje zoals kappers, schoonheidssalons en pedicure/manicure, met de opmerking dat de activiteit alleen door één bewoner mag worden uitgeoefend.

 • Er werkt één sekswerker in een woning;
 • Er zijn geen derden (zoals een partner) betrokken bij de activiteiten;
 • De prostituee is huurder of eigenaar van de woning;
 • De prostituee staat ingeschreven op het adres waar ze werkt;
 • Aan de buitenkant van de woning zijn geen uitingen van prostitutie, zoals een rode lamp aan de gevel;
 • Er is geen overlast voor de buurt/omwonenden;
 • Er wordt geadverteerd door de sekswerker;
 • De sekswerker is ingeschreven in het Handelsregister;
 • De sekswerker draagt belastingen af;
 • De sekswerker zorgt voor een hygiënisch verantwoord werken en laat GGD controleren.

 

Voor escort:

Het hele punt van zelfstandig werken in combinatie met het verwarrende begrip  ‘bedrijfsmatig’ moet net zo worden bekeken voor de zelfstandige escort (die afspraken heeft met klanten die in een huis of hotel verblijven). Uiteraard wordt er geadverteerd en is een KvK inschrijving / belastingafdracht een must, maar laat vergunningen over aan de escortbedrijven, niet aan de zzp’er. Dit is nadrukkelijk niet het illegale circuit.

Jouw gemeente

Vindt jouw gemeente dat jij als zelfstandige een vergunning nodig hebt? Probeer ze er dan van te overtuigen dat dit nooit zo bedoeld was, men wist niet beter dat sekswerkers via een bedrijf zou werken, internet stond nog in de kinderschoenen. Haal het begrijp ‘bedrijfsmatig’ uit de discussie en behandel een zelfstandige zoals elke andere zelfstandige in de gemeente.

Gebruik vergunningen waar ze voor bedoeld zijn: voor bedrijven, niet voor zzp’ers.