Onderzoek Corona en Sekswerk

 

Doelen:

 • Impact coronacrisis op sekswerk in kaart brengen.
 • Huidige beleid rondom sekswerk en corona verbeteren.
 • Onderliggende structurele problemen aankaarten (zoals stigma en beperkte legale mogelijkheden).
 • De resultaten laten bijdragen aan de positie van sekswerkers.
 • Goed onderzoek is belangrijk in de lobby voor support en goede wetgeving.

 

Doe mee!

En: was je al begonnen aan de vragenlijst, maar was het een beetje veel? Maak je het toch alsnog af?

 

Dank namens het ervaren onderzoeksteam (Erasmus MC, sekswerkers en SoaAids)

 

links:

 • Nederlands

https://surveys.soaaids.nl/index.php/798671?lang=nl-informal

 • Voor klanten van sekswerkers (Nederlands)

https://surveys.soaaids.nl/index.php/119832?lang=nl-informal

 

Research Corona and Sex Work

        

Objectives:

 • Assess impact of corona crisis on sex work.
 • Improve current policies around sex work and corona.
 • Address underlying structural problems (such as stigma and limited legal opportunities).
 • Have the results contribute to the position of sex workers.
 • Good research is important in lobbying for support and good legislation.

 

Get involved!

And: did you already start the questionnaire, but was it a bit much? Will you finish it anyway?

Thank you on behalf of the experienced research team (Erasmus MC, sex workers and SoaAids)

 

 • English

https://surveys.soaaids.nl/index.php/798671?lang=en

 

 • Espanol

https://surveys.soaaids.nl/index.php/798671?lang=es